Megrundsvarta

Dølahest, hoppe. Tilhørighet: Langklopp Fjellgård. 
Hadde denne hoppen når jeg gikk 1.året Hest på Peder Morset Folkehøgskole i 2012/2013